Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

Airco-Kopen.nu

Boorn 29, Zwolle
info@airco-kopen.nu
Mobiel: 06 – 34 34 50 80 (bel of app gerust!
Telefoon: 038 – 23 40 150

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Als betrokkene heb je recht op toegang, inzage en correctie van je persoonsgegevens. 

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Airco-Kopen.nu verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

  • je op een van de Websites vraagt om informatie
  • je een offerte plaatst op een van de Websites of via een ander medium
  • je navigeert naar een van de Websites of producten raadpleegt
  • je contact opneemt met Airco-kopen.nu